Ran streaming complet gratuit -------------------------------------------------------------- Films, Action, Drame, Histoire, Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Daisuke Ryû, Mieko Harada, Ran streaming ------------------------------------------------------------------------ Moana (2016)
RELEASE DATE: 1985-06-01
PRODUCTION COMPANIES: , Herald Nippon, , Greenwich Film Production, , Herald Ace, , Toho Company, Ltd.,
GENRE: Action / Drame / Histoire /
CAST: Tatsuya Nakadai - Akira Terao - Jinpachi Nezu - Daisuke Ryû - Mieko Harada - Yoshiko Miyazaki - Mansai Nomura - Hisashi Igawa - Pîtâ - Masayuki Yui - Kazuo Katô - Norio Matsui - Toshiya Ito - Heihachiro Suzuki - Kenji Kodama - Haruko Tôgô - Reiko Nanjo - Tokie Kanda - Sawako Kochi - Kumeko Otowa - Takeshi Katō - Jun Tazaki - Hitoshi Ueki - Takao Zushi - Yoshitaka Zushi - Tetsuo Yamashita - Akihiko Sugizaki - Masaaki Sasaki - Satoru Fukasaku - Susumu Terajima -

Dans le Japon du XVIème siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet héritage va déchirer la famille..